Author Details

Gorgo, Yuriy, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine