Author Details

Kovalchuk, Iryna, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine