Voronchuk , Nazariy, Kateryna Bovsunovska, Alexander Davydko, Mykola Lynnyk, Мatviichuck Oleksandr, Andrii Pavlov, and Ievgen Nastenko. 2021. “Segmentation of Tuberculosis Lungs on Computer Tomography Images”. Innovative Biosystems and Bioengineering 5 (2):117-24. https://doi.org/10.20535/ibb.2021.5.2.233051.