Nikolov, Nikolay, Sergiy Makeyev, Olga Korostynska, Tetyana Novikova, and Yelizaveta Kriukova. 2022. “Gaussian Filter for Brain SPECT Imaging”. Innovative Biosystems and Bioengineering 6 (1):4-15. https://doi.org/10.20535/ibb.2022.6.1.128475.